[img]attachment/1189735211_0.jpg[/img]      
                                                                     
                                                一场雨带来了凉意
                                               也宣告着秋天来了
                                               大家要多加衣
                                               注意身体啊!

Author

有些人,有些事,留在记忆里了。就那么过去吧。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注